HOME         DIENSTEN         REFERENTIES         WINDENERGIE         CV         CONTACT         ALGEMENE VOORWAARDEN


 
 

 

.

 

WINDENERGIE

Van 2015 tot en met 2016 verzorgde John Dekker Advies & Ondersteuning in opdracht van de provincie Flevoland de uitvoering en co÷rdinatie van de bestuurlijk overeengekomen aanpak voor de integrale herstructurering en opschaling van circa 600 windturbines in het zuidoostelijk deel van de provincie.

Samen met drie gemeenten ontwikkelde de provincie  Flevoland regionaal windenergiebeleid; Het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Op basis hiervan zijn rijksco÷rdinatie procedures gestart voor grote windenergieprojecten. John Dekker A&O werkte namens de provincie in deze rijksco÷rdinatie procedures mee aan de ontwikkeling van Windpark Zeewolde en Windpark Blauw

Van 2009 tot en met  2014 verzorgde John Dekker Advies & Ondersteuning voor de gemeente Hollands Kroon de projectleiding van het windenergieproject Windpark Wieringermeer. Dit is ÚÚn van de belangrijkste projecten in Nederland voor de realisatie van grootschalige windenergie op land.

Het project voorziet in:
-  De uitbreiding van het windturbinetestcentrum van het ECN
-  De opschaling van zes lijnopstellingen
-  De herstructurering en opschaling van 35 solitaire windturbines

John Dekker Advies & Ondersteuning heeft met deze projecten in de afgelopen jaren een schat aan kennis en ervaring opgedaan en een groot windenergienetwerk opgebouwd bij de verschillende overheden, marktpartijen en betrokken belangenorganisaties. Deze kennis en ervaring is wellicht ook inzetbaar voor uw windenergieproject of beleidsvraag.